Tumblelog by Soup.io
 • conleymepb
 • windingroads
 • background
 • defying-gravity
 • predictableannie
 • effic
 • proserpine
 • szszsz
 • utoopia
 • nienormatywny
 • ink
 • gjfegjoeijge
 • bazyliszek
 • jointskurwysyn
 • fivestagesofloss
 • ja-sowa
 • karmazynowa
 • koktajlik
 • wishyouwerehere
 • protesedentaria
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viano-longer-kore no-longer-kore
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viayoubastard youbastard

February 18 2019

February 17 2019

7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viatishka tishka
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia
9133 7b4e 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
7747 f530 500

mienar:

pondering

9113 5c01
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
4130 7092 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromLuukka Luukka vialottibluebell lottibluebell
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
7687 051e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupamarzen zupamarzen
8563 2537 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
8573 dc23 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
8965 0eb3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl